Robust och fukttålig matta till balkongen

Sponsrade länkar

Mattan till balkongen bör anpassas efter rådande väder- och temperaturförhållanden. Inglasade balkonger tillåter mera ömtåliga mattor än vanliga, öppna balkongtyper.

Gummimatta på balkong
På sydliga breddgrader räcker en enkel entrématta mer än väl för att samla upp smuts- och sandrester från t.ex. strandpromenaden.

Sponsrade länkar

Mattor som placeras permanent på öppna balkonger bör inte absorbera vatten. För öppna balkonger är plastmattan därför den optimala lösningen. Tänk dock på att plastmattorna bör vara försedda med s.k. nabbar. Dessa lyfter upp mattans undersida såtillvida att den inte får direktkontakt med balkonggolvet. Därigenom torkar mattan bättre efter regnväder – dessutom reduceras risken för mögel och dålig lukt.

Fem tips om balkongmattor

Receptet på en långsiktigt hållbar balkongmatta kan sammanfattas enligt följande fem tips:

  • Välj en matta med s.k. UV-skydd som hjälper till att bevara ursprungsfärgen.
  • Besluta dig för om du vill inreda med en färdigskuren balkongmatta, som måttanpassats till den avsedda balkongen, eller en modell med på förhand bestämda mått. Fördelen med färdigskurna mattor – som anpassats till balkongens yttermått – är i första hand att man förhindrar vatten från att rinna ner i skarvarna.
  • Luftfuktigheten på inglasade balkonger är inte densamma som i inomhusmiljö, vilket innebär att ull- och textilmattor mycket väl kan utveckla dålig lukt – och i värsta fall mögel – trots att de inte placeras direkt under bar himmel. Materialvalet bör därför anpassas efter detta faktum.
  • Plastmattor är det vanligaste alternativet på svenska balkonger. Mattor av plast tillverkade i textillook – med fransar och varpimitation – för tankarna till tras- och textilmattor, vilket bidrar till ökat trivselvärde. Tänk dock på att välja en dylik matta för utomhusbruk, som på förhand utrustats med nabbar.
  • Gummimattor är lämpliga för balkonger, inte minst eftersom de är varmare än plastmattor. Gummimattor kostar i skrivande stund från någon hundralapp per löpmeter.
  • Ifall balkongmattan placeras direkt på en trätrall, bör man även tänka på att mattan ska fungera som avrinningsskydd. En vattentät plastmatta, som framgångsrikt leder bort dagvattenansamlingar, bör alltid vara större än det underliggande material som den har för avsikt att skydda.

Välj frosttålig modell

Balkonginredning i tropiken
Textilmatta på täckt balkong. Balkonginredningen är vald med avsikt att skapa en mjuk övergång mellan inomhus- och utomhusmiljö.

Sist men inte minst bör man alltid välja en mattmodell som tål frost. Korg- och korkbaserade mattor, som sugit in stora mängder vatten, slits t.ex. sönder i en handvändning när de tillåts expandera till följd av en längre köldknäpp.

En plastmatta i textillook höjer mysfaktorn på balkongen.

Författare: