Patchworkmattan – en långtgående spegel av individualismen

Sponsrade länkar

Den senaste inredningstrenden i mattbranschen är utan tvekan patchwork; en stil som hämtat inspiration från individualismen utan att ha passerat gränsen till anarkism.

Flerfärgad patchworkmatta
Patchworkmattan tillverkades ursprungligen av oregelbundna resttextilier, vilket ledde till att varje mattexemplar blev unikt.

Sponsrade länkar

Trenden patchwork bygger i mångt och mycket på den diplomatiska idén att allt går att förena. Det oregelbundna blir således patchworkinredarens röda tråd. Patchwork i en krass mattdiskurs behöver alltså inte innebära totalt kaos, eftersom många mattmönster de facto är uppbyggda av udda tygstycken som klippts ihop till likformade geometriska figurer och sedan omsorgsfullt klistrats ihop till en större matta. Organiserad oreda, med andra ord. De som faller offer för patchwork är oftast individer som eftersträvar förvirring, men ändå uppskattar förekomsten av yttre gränser som ramar in kreativitetens presumtiva regelverk.

Unik design i modern tappning

Patchwork garanterar med andra ord en unik slutprodukt, som står högt i kurs hos individualistiskt funtade storstadssinglar som nyligen lagt ungdomen till handlingarna. Vuxenlivet ska välkomnas med något nytt och oväntat, gärna i form av en mönster- och materialkombination som i den bästa av världar aldrig skulle kunna förenas. Mönstrade tygbitar kan kopplas ihop med enfärgade dito, ljust och mörkt bildar noggrant avvägda kontraster och olika tygsorter – alltifrån spets till ulltyg – turas i väl vald ordning om att forma mattans artistiska ytskikt. Mönster från olika kulturer kan unisont bilda en smältdegel av intryck, vars nonchalanta symbolik i all välmening vill förmedla en global vidsynthet och villkorslös tolerans.

Patchwork som folkhobby

Tillverkning av patchworkmatta
Att tillverka patchworkmattor i hemmet har utvecklats till en kär folkhobby i hela västvärlden.

I skrivande stund är utbudet av patchworkmattor ytterst begränsat i handeln. Endast ett fåtal mattåterförsäljare säljer unika patchworkmattor, som tillverkats av restprodukter från tidigare mattkollektioner. Det ringa utbudet beror till stor del på att maskintillverkning inte är kompatibel med konceptet om att varje matta ska ha ett unikt utförande. Istället tillverkas merparten av patchworkmattorna för hand av sina ägare; tyglapparna sys ihop med tydliga broderier som distinkta gränsmarkörer mellan de olika tygbitarna. I regel gäller att patchwork utstrålar optimism och glädje; något som återspeglas i mönster och motiv.

Patchwork lägger knappast locket på kreativiteten.

Författare: