Slitstark bas i turkiska mattor

Sponsrade länkar

Den turkiska mattvävarkonsten kan betecknas som en vidareutveckling av den grekiska. Dagens turkiska mattor är slittåliga och robusta till art och utformning.

Slitstark turkisk bruksmatta
De turkiska orientmattorna kännetecknas i första hand av sin slitstarka kvalitet. Mönstersättningen är sällan avgörande vid köp.

Sponsrade länkar

Den turkiska mattknytartraditionen påminner i mångt och mycket om den grekiska, men dagens turkiska mattor är betydligt mera slittåliga då deras bas utgörs av kompakta naturmaterial såsom ull och silke. Turkiska mattor är dessutom förstärkta med dubbla knutar – den s.k. Turkbaffen – som också förekommer frekvent i Armenien och Georgien. Skiljelinjen mellan turkiska mattor och persiska dito kan tyckas vara hårfin beträffande motiv och mönster – i synnerhet om man blickar tillbaka några århundraden. Den tydligaste skillnaden idag består i just knuten – persiska mattor knyts med en annan typ av knut. En ytterligare skillnad består de facto i motiven, som på turkiska mattor sällan avbildar människor och djur. Istället förekommer matematiska och religiösa motiv – ofta sida vid sida på samma matta. I strikt muslimska länder, däribland Turkiet, tar nämligen mattknytartraditionen fasta på Koranens riktlinjer om att inte avbilda människor. I det betydligt liberalare Persien var dylika avbildningar emellertid fullt tillåtna.

Färg och utsmyckning avslöjar ursprungsregion

Namnet på turkiska mattor avslöjar sällan mattornas ursprung. Istället måste man granska motiv och färgsättning för att få en uppfattning om vilken regional mattknytningstradition som det enskilda exemplaret kan hänföras till. I västvärlden har Jerevan- och Herekemattorna högst anseende. De senare är kända för sina robusta knutar och sin slitstarka väv, men dock inte för sina mönster eller motiv.

Generella kännetecken för turkiska mattor

Turkiska mattor har rykte om sig att vara de mest slitstarka och tåliga orientmattorna. En ytterligare fördel med just turkiska mattor är att de sällan säljs under falsk flagg – risken att ertappas med en billig indisk kopia är således ganska liten. Detta har att göra med att turkiska mattor inte är lika efterfrågade som persiska, varför bedrägerierna i första hand är koncentrerade till att omfatta persiska orientmattor.

En turkisk matta är förhållandevis sällan oäkta.

Författare: