Svårt skilja orientmattor från kopior

Sponsrade länkar

Namnet, motiven och textilkvaliteten har avgörande betydelse för en orientmattas äkthet. Men även om allt ser bra ut på samtliga punkter, finns det anledning till tvekan och skepsis.

Handvävd orientmatta
Som köpare bör man i första hand fastställa att den orientmatta man spekulerar på är handvävd och därmed äkta.

Sponsrade länkar

Spekulanter på orientmattor bör fästa särskild uppmärksamhet vid mattans benämning. En typisk orientmatta är nämligen uppkallad efter tillverkningsorten, alternativt efter sin skapare. På den brokiga marknaden för orientmattor fifflas det emellertid ofta med namngivningen, varför namnet i sig inte kan betecknas som någon garanti för mattans äkthet.

Motiv och namn bör sammanfalla

Som potentiell köpare bör man även granska mattans mönster och motiv, som i regel ska ha koppling till mattans hemtrakter; dess allmogetradition eller kulturhistoria. När både namn och motiv sammanfaller, är sannolikheten större att mattan är äkta. Tänk även på följande karakteristika:

  • Många billiga mattverkstäder i Indien har satt i system att kopiera persiska motiv. Dessa mattor säljs sedan under falsk etikett som persiska mattor. Försök således alltid reda ut mattans exakta ursprung och – ifall allt verkar vara i ordning – kontakta tillverkaren för en verifiering av mattans äkthet.
  • Äkta orientmattor delas vanligen in i by- och nomadmattor. Bymattorna är synonyma med stora, persiska mattor medan nomadmattorna kan variera i storlek. De senare är i regel försedda med motiv från nomadkulturerna. Hit hör t.ex. djurhållning, odling och traditioner. Nomadmattorna tillverkas i regel från grunden ute på stäppen, vilket innebär att textilkvaliteten härrör från nomadstammarnas egen djurhållning.
  • Skillnaden i textilkvalitet, varp och lugg är numera hög även i Indien, som lärt sig tillverka snarlika kopior av de äkta mattorna. Anledningen till att indiska mattor inte säljs under epitet som äkta eller orientaliska är hänförlig till orientmattans ursprung. Den äldsta bevarade orientmattan kan härledas till ca 400 e. Kr. Dess ursprung var antingen Persien eller området söder om Kaukasus.

Hållbara och värmande golvbonader

De orientaliska mattorna har en historik som isolering till nomadfolkens hyddor. Mattorna är således både varma och vindtäta. Dessa lämpar sig därför väl även i svenska hem med dragiga golv och otät krypgrund.

Bland orientmattor återfinns äkta mattor och äkta kopior.

Författare: