Sekretesspolicy

I vår enträget konsumentinriktade profil ingår att på alla sätt värna om besökarnas integritet och konfidentialitet. Vi distribuerar således inte känsliga besökardata vidare till tredje part. CarpetsOnline.se upplåter dock plats till tredjepartsannonsörer, däribland Google. Den sistnämnda tredjepartsannonsören använder sig av sin s.k. DART-cookie för att analysera besökarnas surfbeteende; detta i syfte att kunna personalisera annonsvisningen till läsarens förmodade intressen och behov. Som läsare kan man enkelt blockera denna typ av kartläggning genom att blockera cookies i webbläsaren.

Författare: