Svårt avgöra äktheten hos handvävda mattor

Sponsrade länkar

Handvävda mattor står alltid högt på heminredarens önskelista. Men många räds för att bli lurade av ohederliga mattförsäljare. Nedan förklaras hur man kan skilja en maskinvävd matta från en äkta, handvävd modell.

Vävd trasmatta
Klassisk vävd trasmatta, som påträffas i en majoritet av de svenska hemmen.

Sponsrade länkar

Grundprincipen för vävning är mycket enkel; två vågräta trådar – i kombination med varp och väft – flätas samman till en tålig slutprodukt. Men vävkonstens enkelhet är tyvärr också dess främsta akilleshäl. Vävningen kan nämligen lätt automatiseras, vilket implicerar att fabrikstillverkade mattor ofta marknadsförs som handvävda. På så sätt kan försäljaren tjäna en hacka på att briljera med mattor som säljs under falsk etikett.

Kännetecken hos handknutna mattor

Det finns inga hundraprocentiga trick att – med ögat som måttstock – avgöra äktheten hos en matta. Men med hjälp av följande enkla trick kan man åtminstone vara nästan säker på sin sak:

  • En handknuten matta är ojämn i kanten. Maskiner kan nämligen inte få till den typ av ojämna kantpartier som utgör ett resultat av den mänskliga faktorn.
  • En handvävd matta kännetecknas vidare av att fransarna ska vara en del av den avklippta varpen och inte utgöras av ett eftermonterat, artificiellt komplement. Prova att dra i en av fransarna – rörelsen ska då sprida sig vidare genom mattan.
  • Äkta, handknutna mattor har dubbla knutar runt varpen. Varje tråd sitter med andra ord hårt fast i den tåliga varpbasen. Ifall trådar enkelt går att lossa, innebär detta sannolikt att mattan är fabrikstillverkad.
  • Serietillverkade mattor kännetecknas av regelbundna mönster, medan handknutna dito alltid är lite oregelbundna. Handvävda mattor är även ojämna till formen, medan en fabrikstillverkad modell i regel är exemplariskt rektangulär med millimeterjämna lång- och kortsidor.
  • På handknutna mattor kan man tydligt se lodräta linjer på baksidan, medan dessa inte är lika tydliga på fabrikstillverkade mattor. På de senare syns istället de vågräta linjerna tydligare.

Fabrikstillverkade mattor med handvävda motiv

Motivet i sig är inte någon utslagsgivande faktor som garanterar mattans äkthet. Möjligheten att kopiera mönster och stilar är nämligen vedertagen inom mattindustrin. Det är således enbart på detaljnivå som äktheten kan avgöras. Påtala gärna för försäljaren ifall du tvivlar på mattans äkthet – han eller hon kan då få en chans att förklara sig och kanske berätta mera om mattans ursprung.

En handvävd matta är sällan jämn i kanten.

Författare: